Poprawna pisownia

bieguny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

biegóny

Niepoprawna pisownia