Niepoprawna pisownia

szwecka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szwedzka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szfecka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szfedzka

Niepoprawna pisownia