Niepoprawna pisownia

szfęda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szwenda

Poprawna pisownia, znaczenie: wałęsa, włóczy, chodzi bez celu.


Niepoprawna pisownia

szwęda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szfenda

Niepoprawna pisownia