Poprawna pisownia

szerzysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szeżysz

Niepoprawna pisownia