Poprawna pisownia

świąteczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śwjąteczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfiąteczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

świonteczny

Niepoprawna pisownia