Poprawna pisownia

sucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sóha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

suha

Niepoprawna pisownia