Poprawna pisownia

strzeli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szczeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stszeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stżeli

Niepoprawna pisownia