Niepoprawna pisownia

strudź

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa trudzić.


Poprawna pisownia

struć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztruć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z truć

Niepoprawna pisownia