Poprawna pisownia

stópki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stupki

Niepoprawna pisownia