Niepoprawna pisownia

sto kroć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stokroć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stokrodź

Niepoprawna pisownia