Niepoprawna pisownia

starzysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stażysta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

staszysta

Niepoprawna pisownia