Niepoprawna pisownia

standartowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standardowa

Poprawna pisownia