Niepoprawna pisownia

drapieszniki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drapieżniki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drapierzniki

Niepoprawna pisownia