Poprawna pisownia

stąd i zowąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stąd i zowąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stądizowąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąd i z owąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąd i zowond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąd i z owond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąd izowąd

Niepoprawna pisownia