Niepoprawna pisownia

ssikam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zsikam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z sikam

Niepoprawna pisownia