Niepoprawna pisownia

spżonta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprząta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spżąta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprzonta

Niepoprawna pisownia