Niepoprawna pisownia

spręrzeniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprężeniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spręszeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zprężeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z prężeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprenżeniem

Niepoprawna pisownia