Poprawna pisownia

spread

Poprawna pisownia, znaczenie: różnica pomiędzy kursem (rynkową ceną) kupna i sprzedaży konkretnych aktywów, np. walut, papierów wartościowych, surowców.


Niepoprawna pisownia

spret

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spreat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spred

Niepoprawna pisownia