Niepoprawna pisownia

spodkań

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spotkań

Poprawna pisownia