Każda z poniższych form jest poprawna, mają one identyczne znaczenie, a więc można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spieszyło

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

śpieszyło

Poprawna pisownia