Obie wskazane formy są jak najbardziej poprawne, a dzięki temu, że mają identyczne znaczenie można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

śpieszyła

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spieszyła

Poprawna pisownia