Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

śpieszyła

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spieszyła

Poprawna pisownia