Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spieszyć się

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

śpieszyć się

Poprawna pisownia