Poprawna pisownia

tożsamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toszsamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

torzsamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

toż samy

Niepoprawna pisownia