Niepoprawna pisownia

specialna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

specjalna

Poprawna pisownia