Niepoprawna pisownia

sótek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sutek

Poprawna pisownia