Poprawna pisownia

snuło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

snóło

Niepoprawna pisownia