Niepoprawna pisownia

smótku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

smutku

Poprawna pisownia