Poprawna pisownia

śmialiby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śmiali by

Niepoprawna pisownia