Poprawna pisownia

smaży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

smarzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

smaszy

Niepoprawna pisownia