Niepoprawna pisownia

smaróje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

smaruje

Poprawna pisownia