Niepoprawna pisownia

zaklnąłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakląłeś

Poprawna pisownia