Niepoprawna pisownia

słojski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swojski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwojski

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swojzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfojski

Niepoprawna pisownia