Niepoprawna pisownia

słóg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sług

Poprawna pisownia