Niepoprawna pisownia

nie przyjemnym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjemnym

Poprawna pisownia