Niepoprawna pisownia

ślizki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śliski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ślisgi

Niepoprawna pisownia