Niepoprawna pisownia

nie warci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewarci

Poprawna pisownia