Niepoprawna pisownia

ślenczę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ślęczę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ślęcze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ślencze

Niepoprawna pisownia