Poprawna pisownia

skutkuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skutkóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skótkuje

Niepoprawna pisownia