Poprawna pisownia

skosiła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkosiła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kosiła

Niepoprawna pisownia