Poprawna pisownia

skończyłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skończyła by

Niepoprawna pisownia