Poprawna pisownia

nienudny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nudny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być pisane rozdzielnie jako wyraźne zaprzeczenie słowa nudny.