Poprawna pisownia

skłóci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skóci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skłuci

Niepoprawna pisownia