Niepoprawna pisownia

skfitować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skwitować

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagować słowem lub gestem, zwolnić kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

zkwitować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kwitować

Niepoprawna pisownia