Poprawna pisownia

skazałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazałaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkazałaś

Niepoprawna pisownia