Niepoprawna pisownia

siwięta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

święta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świenta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfienta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfięta

Niepoprawna pisownia