Niepoprawna pisownia

siudmego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siódmego

Poprawna pisownia