Poprawna pisownia

siódma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

siudma

Niepoprawna pisownia