Niepoprawna pisownia

formuuję

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułuję

Poprawna pisownia