Niepoprawna pisownia

sikiera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siekiera

Poprawna pisownia