Poprawna pisownia

siekierą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sikierą

Niepoprawna pisownia